چگونه مفهوم امنیت را بدانیم؟

parisa | ۲ مرداد ۱۳۹۵ | شنبه, 18:05 ب.ظ
امنیت در دنیای فناوری تعریف کامل و مشخصی ندارد اما می توان گفت مجموعه شرایطی که با برقراری آنها آسیب پذیری به حداقل رسیده و امنیت تا حد ...