هیتی و لیدی ها چگونه قومی بودند؟

پریسا ستارپور | ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 05:00 ق.ظ
هیتی ها از اقوام هند و اروپایی بودند ودر حدود ۱۸۰۰سال پ.م در نواحی مرکزی آسیای صغیر سکونت گزیدند و آنها در آغاز قرن هفدهم ...