چگونه از خدا سپاسگذاری کنیم؟

هانیه خان بابائی | ۱۰ آبان ۱۳۹۵ | دوشنبه, 12:07 ب.ظ
سپاسگذاری و شکر نعمت چیست؟ شکر نعمت: یکی قلبی داریم و یکی زبانی و دیگری عملی است. اینجا اشاره به عملی است. شکر کنم، یعنی ...