چگونه استعمارگری در کشور مصر در قرن نوزدهم شکل گرفت؟

Yalda Roozban | ۸ آبان ۱۳۹۶ | دوشنبه, 20:32 ب.ظ
استعمار در لغت به معنای طلب عمران و آبادی است. این واژه زمانی به کار برده شد که اروپاییان اعلام کردند که هدفشان از رفتن ...