چگونه سلسله ی غزنویان به قدرت رسید؟

پریسا ستارپور | ۹ اسفند ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 08:06 ق.ظ
غزنویان نخستین سلسله ی اسلامی مهمی بودند که مرکزشان در قلمرو افغانستان کنونی بود.آنان مدتها در خدمت دربار سامانیان بودند.در اواخر دوران سامانیان بر اثر ...