چگونه ساسانیان در ایران حکومت می کردند؟

پریسا ستارپور | ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | سه‌شنبه, 03:00 ق.ظ
موسس سلسله ی ساسانی اردشیر اول پسر بابک بود.در سال 205م بابک با برانداختن شاه استخر در پارس به حکومت بر استخر رسید.پس از او ...