چگونه سلسله اشکانیان تشکیل شد؟

پریسا ستارپور | ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 05:00 ق.ظ
اشکانیان یا پارتها از اقوام آریایی از تیره ی (داهه)بودند که در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ می زیستند.خراسان در عهد باستان سرزمینی بسیار گسترده بود.غیر ...