چگونه سلجوقیان حکومت می کردند؟

پریسا ستارپور | ۴ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 03:00 ق.ظ
سلجوقیان قبیله ای از ترک های غز یا اوغز بودند که به نام رهبر خود سلجوق نامیده شدند.غزنویان پس از مرگ محمود دچار مشکلاتی شدند ...