چگونه با دیگران به سرعت ارتباط برقرار کنیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | یکشنبه, 07:00 ق.ظ
لایل لوندس، مشاور ارتباطات، 46 فن مختلف را آموزش می دهد که می توانید برای ایجاد احساس خوب نسبت به خود در دیگران از آنها ...