چگونه به زبان انگلیسی سلام و احوالپرسی و خداحافظی کنیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | دوشنبه, 18:37 ب.ظ
سلام و احوالپرسی یک راه دوستانه برای آغاز یک صحبت صمیمی و دوستانه است. وقتی که ما شخصی را می بینیم چه آن شخص را ...