چگونه نور صفحه نمایش روشن به خواب انسان آسیب می زند؟

النا زیدی | ۲۸ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 20:00 ب.ظ
با توجه به تغییر سبک زندگی و استفاده از تکنولوژی های مختلف ، بیدار ماندن تا پاسی از شب و کارکردن با وسایلی نظیر کامپیوتر ...