چگونه طرح (برنامه) سلامتی ایجاد کنیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۸ تیر ۱۳۹۷ | دوشنبه, 16:00 ب.ظ
آموزش ایجاد طرح سلامت :  طرح سلامت، طرحی برای دستیابی به سلامت شخصی است. سلامت شخصی به وضعیت سلامت و رضایت چندبعدی اشاره دارد. سلامت شخصی ...