چگونه نوشیدن آب و تنفس عمیق، در فرایند ماساژ درمانی موثر است؟

پروین حکمت | ۳ دی ۱۳۹۵ | جمعه, 13:59 ب.ظ
میدانیم که برای زنده ماندن به آب و اکسیژن نیاز داریم. بیش از چند روز نمیتوان بدون آب و بیش از چند دقیقه بدون هوا ...