چگونه از ماساژ درمانی روی گوش ها استفاده کنیم؟

پروین حکمت | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 12:12 ب.ظ
مراکز واکنشی متعددی در گوش ها وجود دارد. هنگامی که این مراکز مربوط به گوش را فشار میدهیم، می کشیم و یا ماساژ میدهیم، آنها ...