چگونه از فشار دادن کانون های حساس واکنشی روی زبان استفاده کنیم؟

پروین حکمت | ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 14:51 ب.ظ
اکثر مردم متوجه نیستند که مراکز بازتابی خیلی مهمی در دهان و زبان وجود دارد. در حقیقت، زبان کانون های واکنشی متعددی دارد که هر ...