چگونه گزینه های اضافی کلیک راست ویندوز را حذف کنیم؟

النا زیدی | ۲۰ تیر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 12:12 ب.ظ
چگونه گزینه های اضافی کلیک راست ویندوز را حذف کنیم؟ با نصب برنامه های گوناگون بر روی ویندوز گزینه های مدیریتی و ابزار های آنها به ...