چگونه در نمایشگاههای بین المللی شرکت کنیم؟

عادل پورکریم | ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 22:00 ب.ظ
شرکت در نمایشگاههای خارجی و نمایشگاههای بین المللی مسلتزم بعضی از تمهیدات و آمادگی های قبلی بوده و نیازمند جلوگیری از وقوع مشکلات نا خواسته ...