چگونه وقتی در جوانی بیمار میشوید و احساس بدی دارید از آن رها شوید؟

mahdi kamali | ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 10:23 ق.ظ
شما مریض و احساس خستگی میکنید. شما نمی توانید به هر نقطه بروید  و یا هر کسی را ببینید چرا که شما انرژی ندارد و ...