چگونه ماشین خود را در سربالائی ها سریعتر برانیم؟

رضا خادم | ۱۰ دی ۱۳۹۵ | جمعه, 13:16 ب.ظ
دو انتخاب کلی در سریعتر راندن خودرو در سربالایی ها وجود دارد. یا تغییر تکنیک و مهارتهای رانندگی و یا تنظیم موتور ماشین و برق ...