چگونه بیماری پاتوژنز ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 07:14 ق.ظ
BPPV یک اختلال ناشی از شناور شدن ذراتی در اندولنف مجرای نیم دایره خلفی می باشد. اتوکونیایی هستند که از ماکولا جدا میشوند. وقتی بیمار ...