چگونه کلاینت ها را مجبور کنیم که از NLA استفاده کنند؟

نسرین الهیاری | ۱۹ تیر ۱۳۹۵ | شنبه, 11:41 ق.ظ
چگونه کلاینت ها را مجبور کنیم که از NLA استفاده کنند؟ Network Level Authentication یا NLA یکی از ویژگی های Remote Desktop Protocol 6.0 به بالاست. ...