چگونه در برف و سرما رانندگی کنیم؟

رضا خادم | ۲۱ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 17:53 ب.ظ
رانندگی در فصل سرما دارای شرایط و ویژگی های خاص خود است. برای رانندگی در پاییز و زمستان باید قبل از نزول برف، سرما و ...