چگونه در سفر از حوادث ناخوشایند جلوگیری کنیم؟

بهزاد علیرضالو | ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | یکشنبه, 09:10 ق.ظ
اتفاقات و خطرهای پیش بینی نشده ممکن است در هر سفر و برای هر کسی رخ دهد. در این زمانها، گردشگران معمولا قربانیان نخست هستند. ...