آموزش زبان ناشنوایان | چگونه با افراد ناشنوا ارتباط برقرار کنیم؟

فخر کامبیز | ۹ خرداد ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 10:00 ق.ظ
آموزش زبان ناشنوایان، ارتباط با افراد ناشنوا (کر و لال) چندین روش برای ارتباط با افراد ناشنوا وجود دارد، مانند لب خوانی، قلم و کاغذ، حرکات ...