چگونه سرزمین مادها تشکیل شد؟

پریسا ستارپور | ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ | یکشنبه, 05:00 ق.ظ
  سرزمین ماد از غرب به رشته کوه زاگرس،از شمال به رود ارس و رشته کوه البرز،از شرق به دشت کویر،و از جنوب به خط ممتدی ...