چگونه بیماری شریان محیطی را درمان کنیم؟

حامد نمازی | ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 20:00 ب.ظ
روش درمان بیماری سرخرگ محیطی: در بیماری سرخرگ محیطی، رگ هایی که وظیفه خون رسانی به اعضای بدن را بر عهده دارند، تنگ شده و خون ...