چگونه لقمان درباره ی دانش و شناخت حکمت هایی بیان می کرد؟

فریبا اصغرزاده | ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | سه‌شنبه, 18:08 ب.ظ
کتاب العقل و فضله: ابن ابی الدنیا به نقل از قتاده: لقمان به پسرش گفت: ((ای پسرم! بدان که نهایت آقایی و مقام در دنیا ...