چگونه مشکل رسیتور نشدن و کار نکردن System Restore ویندوز را حل کنیم ؟

النا زیدی | ۲۸ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 14:37 ب.ظ
چگونه مشکل رسیتور نشدن و کار نکردن System Restore ویندوز را حل کنیم ؟ ریستور یا بازگردانی سیستم ( System Restore ) ، قابلیتی در ویندوز است ...