تعبیر خواب پیاله

kh hatefi | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 11:48 ق.ظ
تعبیر خواب پیاله براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) نوشته اند پیاله کنیزک است، در حالیکه هیچ رابطه ای بین پیاله و کنیزک نیست، منهای این واقعیت ...