چگونه بدانیم روزه گرفتن بر ما واجب است یا نه؟

علی هنانیان | ۸ خرداد ۱۳۹۶ | دوشنبه, 15:30 ب.ظ
انواع و اقسام روزه وجود دارد که آن ها را در حالت کلی به دو دسته روزه واجب و روزه مستحب تقسیم میکنند. روزه واجب روزه ...