چگونه یک طوطی متولد می شود؟

الهام رضوان خواه | ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | یکشنبه, 08:00 ق.ظ
مراحل رشد طوطی به این طوطی خنده دار نگاه کنید . فکر می کنید وقتی این جوجه طوطی بزرگ شود مثل پدرش یک طوطی سبز می شود ...