چگونه اسکلروز رخ می دهد؟

مرضیه عدالت خواه | ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 15:00 ب.ظ
یک اختلال استخوانی کسول اوتیک است که با تغییرات اسکلروتیک همراه است. چون منشا فوت پلیت رکابی از اوتیک کپسول است می تواند باعث فیکساسیون ...