چگونه از نظر حقوق المسایل امام سجاد حقوق خویشاوندان را به جا آوریم؟

هانیه خان بابائی | ۶ آذر ۱۳۹۵ | شنبه, 11:28 ق.ظ
 حقوق رعیت و زیر دست تو نیز بر سه گونه است واجبترین آنها کسانی است که تو برایشان حکومت میکنی سپس حق شاگردی که از ...