چگونه به یک گوزن کوچک تغذیه دهیم؟

samaneh_mazaheri | ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | جمعه, 15:00 ب.ظ
گوزن های جوان، بسیار ضعیف هستند و معمولا در صورت رها شدن و یا گم شدن نمی توانند از خودشان دفاع کنند. به احتمال زیاد، ...