اضافه کردن سطر، ستون، سلول و حذف آنها در اکسل

پورنصیر | ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | شنبه, 08:00 ق.ظ
آموزش کار با سطر و ستون اکسل ممکن است بعد از نوشتن مطالب مان در اکسل بخواهیم سطر، ستون یا سلولی اضافه کنیم. برای این کار برای  ...