رام کردن اسب | چگونه اسب را رام کنیم؟

مسعود اکبری | ۳ آبان ۱۳۹۵ | دوشنبه, 08:19 ق.ظ
طرز رام کردن اسب اصول كلی رفتار با اسب:رفتار خوش ، ارتباط و انضباط اصول ، خوش رفتاری ، ارتباط و انضباط ، به همان اندازه ...