چگونه کسی کاردرمانگر می شود ؟

ناهید حضوری | ۱۹ آذر ۱۳۹۵ | جمعه, 00:39 ق.ظ
اگر دوست دارید کاری داشته باشید که در آن به دیگران کمک کنید، شغل کاردرمانی برای شما مناسب است. در واقع هدف کاردرمانی به حداقل رساندن ناتوانی ...