چگونه گل لادن پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 15:14 ب.ظ
جنس : تروپائلومخانواده : تروپائلاکیردیف : براسیکالسنام علمی : گل لادننام دیگر : شاهی هندی، شاهی راهبان، لادن باغنوع گیاه : گیاه گلدار علفینوع برگ ...