چگونه گل اطلسی پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۱ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 12:24 ب.ظ
گل اطلسی Petunia x hybrida از خانواده Solanaceae دارای رقمهای یکساله و دائمی بوده و ومنشاء آنها قاره آمریکا است.اطلسی پرپر حاصل دورگ گیری و ...