چگونه گیاه مرزه پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | شنبه, 17:27 ب.ظ
گیاهی است علفی یکساله و دارای ساقه منشعب به طول 10 تا 30 سانتی متر که به سهولت بر اثر دارا بودن ظاهری به رنگ ...