چگونه به کودکان انگیزه دهید که در مدرسه خوب کار کنند؟

نسرین ملکی | ۳ آبان ۱۳۹۸ | جمعه, 18:00 ب.ظ
آموزش انگیزه دادن به کودکان کودکان با انگیزه بیشتر، در مدرسه خوب عمل می کنند و احتمالاً نسبت به یادگیری نگرش مثبتی دارند.  عواملی مانند تعیین انتظارات ...