چگونه توکسوکاریازیس چشمی ایجاد می شود؟

مرضیه عدالت خواه | ۴ اسفند ۱۳۹۶ | جمعه, 05:00 ق.ظ
بیماری یک طرفه است و در اثر تماس با حیوانات اهلی و با خوردن مواد آلوده به تخم توکسوکارا، عفونت ایجاد می گردد. در نتیجه ...