چگونه تومورهای بدخیم اوروفارنکس ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | شنبه, 15:00 ب.ظ
شایع ترین تومور بدخیم اوروفارنکس SCC است و در 80% موارد در لوزه های کامی یا قاعده زبان رخ می دهد.