چگونه با حرکت چشم دروغ های دیگران را متوقف کنیم؟

mona_fadakar | ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 22:00 ب.ظ
آموزش توقف دروغ های دیگران با حرکت چشم  با استفاده از این آموزش می توانید سؤال های فردی را بپرسید و ببینید آیا آنها حقیقت را ...