چگونه در مورد پایگاه داده اطلاعاتی داشته باشیم؟

parisa | ۴ مرداد ۱۳۹۵ | دوشنبه, 20:26 ب.ظ
در سال هاي اخير، حوادث امنيتي که منجر به افشاي اطلاعات حساس شده اند، با حجم بيشتري رخ داده  و گزارشات متعدد نشان مي دهد ...