چگونه با کنش تک موبایل آشناشویم؟

parisa | ۶ مرداد ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 19:42 ب.ظ
کنش‌تِک یکی از پروژه‌های آموزشی کنشگران داوطلب به منظور تسهیل دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان مدافعان حقوق‌بشر، کنشگران و سازمان‌های جامعه مدنی ایران ...