چگونه کمسیون را محاسبه کنیم؟

Leyla AliAkbari | ۹ بهمن ۱۳۹۶ | دوشنبه, 15:00 ب.ظ
در حالی که حقوق بسیاری از کارمندان را به صورت ساعتی یا حقوق پایه پرداخت می شود، کمیسیون براساس ارزش کالا و خدمات توسط کارکنان ...