چگونگی اختصاص دادن Router-id در OSPF ؟

نسرین الهیاری | ۱۶ تیر ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 11:31 ق.ظ
چگونگی اختصاص دادن Router-id در OSPF ؟ در داخل شبکه هر روتری که بر روی آن OSPF فعال میشود ، یک مشخصه ای به نام router-id ...