چگونه اطلاعات شخصی که گوگل از ما میداند را غیرفعال کنیم ؟

النا زیدی | ۱۰ تیر ۱۳۹۵ | پنج‌شنبه, 12:42 ب.ظ
چگونه اطلاعات شخصی که گوگل از ما میداند را غیرفعال کنیم ؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که با جست وجو در ...