چگونه برنامه سیستمی و پیش فرض اندروید را تغییر، انتخاب و حذف کنیم؟

النا زیدی | ۲۰ تیر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 11:29 ق.ظ
چگونه برنامه سیستمی و پیش فرض  اندروید را تغییر، انتخاب و حذف کنیم؟ آیا تا به حال سعی کرده اید برنامه یا اپ پیش فرض اندروید ...